• Οργάνωση οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών.
  • Υποστήριξη και οργάνωση στις διαδικασίες αναθέσεων δαπανών.
  • Υποστήριξη στην σύνταξη –εκτέλεση προυπολογισμού και στοχοθεσίας.
  • Μηνιαίο report εκτέλεσης προυπολογισμού και τήρησης στόχων υλοποίησής του.
  • Εκπαίδευση προσωπικού.