Η τεχνική μας γνώση μπορεί να καλύψει όλες τις σύγχρονες ανάγκες που απαιτούνται από την χρήση των προϊόντων πληροφορικής είτε αυτές αφορούν ένα απλό οικιακό υπολογιστή είτε την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών σε όλο τους το φάσμα (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξυπηρετητές (Servers), δικτυακές λύσεις και εφαρμογές, προγραμματισμό, κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων (sites, e-shop), παραμετροποίηση εφαρμογών.

Οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχουμε:
 • Υποστήριξη servers.
 • Εγκαταστάσεις λογισμικού.
 • Αναβαθμίσεις υπολογιστών και εγκαταστάσεις περιφερειακών συσκευών.
 • Διαχείριση εκτυπωτών / scanners κ.λπ.
 • Antivirus checks / configurations.
 • Υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών.
 • Διαδικασίες αυτόματης ενημέρωσης λογισμικού.

Οποιοδήποτε πρόβλημα κι αν αντιμετωπίζετε, μπορείτε να βασιστείτε στην τεχνογνωσία και στην άμεση εξυπηρέτηση. Παρέχουμε πληθώρα προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης, ικανά να καλύψουν όλες τις ανάγκες σας. Ο πελάτης ενημερώνει για το πρόβλημα που παρουσιάζεται τηλεφωνικά. Η κλήση εισάγεται στο πρόγραμμα των τεχνικών σύμφωνα με την ώρα της κλήσης αλλά και την αμεσότητα που ζητήθηκε.
Κατά την επίσκεψη, ο τεχνικός κάνει μία πρώτη εκτίμηση βλάβης, χρόνου και κόστους επισκευής, ενημερώνει τον πελάτη και αρχίζει την επίλυση του προβλήματος.

 • Ένας άνθρωπος επαφής για όλες τις ανάγκες του φορέα κατά τη διαδικασία σχεδιασμού.
 • Τακτικές κλήσεις συνδιάσκεψης με τους βασικούς χρήστες
 • Επιτόπου συνεδριάσεις, όταν κρίνονται απαραίτητες
 • Συγκρίσεις τεχνολογικών προϊόντων
 • RFP ανάπτυξη και εποπτεία της διαδικασίας προσφορών για λύσεις πληροφορικής
 • Επανεξέταση προσφορών υλικού εξασφαλίζοντας ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την συμφωνηθέντα λύση
 • Μελέτη και εφαρμογή υλικού πληροφορικής και των αναγκών του λογισμικού για λύσεις
 • Δικτύου
 • Wireless networking
 • Συστημάτων
 • IP τηλεφωνίας
 • Διαχείρισης δικτύου και συστημάτων

Όταν ανακύπτουν προβλήματα, η πολυετή εμπειρία μας στο χώρο και οι δοκιμασμένες διαδικασίες και τεχνολογίες, μας βοηθούν να τα διορθώσουμε στο μικρότερο δυνατό χρόνο.

Το προσωπικό μας μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης μπορεί να διαχειριστεί όλες τις θέσεις εργασίας, τους διακομιστές, και δρομολογητές σας και να αυτοματοποιήσει τις καθημερινές διεργασίες που διέπουν το δίκτυό σας, ώστε να επιτρέψει την άμεση επέμβαση και τη καλύτερη και βέλτιστη λειτουργία τους. Η προληπτική συντήρηση μπορεί να αναγνωρίσει πιθανά προβλήματα, τα οποία στη συνέχεια εξετάζονται ταχύτατα από πιστοποιημένους μηχανικούς και τεχνικούς μας – 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο χώρο σας – Η Εταιρεία μας μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τους τρόπους που θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε χρήματα σε υλικό, λογισμικό και διαδικασίες, καθώς και τις καλύτερες επιλογές για την επένδυσή σας. Έχουμε μετατρέψει σε τεχνογνωσία τις καλύτερες και πιο σύγχρονες τεχνολογίες της εποχής μας.

Τακτικές για την θέσπιση βέλτιστων πρακτικών με την χρήση της τεχνολογίας και προτάσεις για βέλτιστο αποτέλεσμα.

 • Αντιμετώπιση και επιδιόρθωση προβλημάτων.
 • Περιοδικές εκθέσεις βιωσιμότητας τους δικτύου.
 • Έλεγχος των server και βελτιστοποίηση τους.
 • Εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας/λογισμικού σε σταθμούς εργασίας και διακομιστές.
 • Προστασία από SPAM, Backup σταθμών εργασίας, Backup server.
 • Απεριόριστη επιτόπου και απομακρυσμένη υποστήριξη για τη συντήρηση, βελτιστοποίηση του δικτύου σας ώστε να λειτουργεί σε μια σταθερή κατάσταση.
 • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Windows, MacOS, Linux).
 • Εγκατάσταση εφαρμογών και παραμετροποίηση τους.
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας.
 • Έλεγχος και απόρριψη ιών, malware, spyware.
 • Εγκατάσταση, αναβάθμιση και αντικατάσταση υλιστικού (Hardware).
 • Λήψη (BackUp) και επαναφορά (Restore) δεδομένων.

To service για τους υπολογιστές ή laptop καθώς και οποιαδήποτε επιπλέον εργασία αφορά και επαγγελματικούς χώρους ή υπολογιστές που βρίσκονται σε δίκτυο με εξυπηρετητές (servers).

Περιβάλλον Windows:

 • Εγκατάσταση ελεγκτή τομέα (Domain controller)
 • Εγκατάσταση και διαχείριση ενεργού καταλόγου (Αctive Directory)
 • Εγκατάσταση πρόσθετων ρόλων εξυπηρετητών όπως (File, Print, Application, Mail, DNS, DHCP, Terminal, Web Server(IIS, Apache))
 • Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου.
 • Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης δεδομένων (Backup).
 • Παραμετροποίηση πολιτικών ασφαλείας (Local ή Domain security policies)

Περιβάλλον Linux:

 • Εγκατάσταση εικονικών μηχανών (Virtual Machines) σε KVM.
 • Εγκατάσταση λειτουργικών και παραμετροποίηση του (CentOS, UBUNTU).
 • Εγκατάσταση πρόσθετων ρόλων FTP (VSFTP), Mail Server (Zimbra), Web Server (Apache,Nginx), Firewall (pfsense), Βάσεις δεδομένων (MySQL, MariaDB).
 • Ρύθμιση & ασφάλιση δικτύου.
 • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος λήψης αντιγράφων (Backup) με FreeNAS.
 • Απομακρυσμένη διαχείρηση (VNC Server – client).
 • Εγκατάσταση εκτύπωτων, σαρωτών, πολυμηχανημάτων (printers, scanners, multifunction).
 • Ρύθμιση & παραμετροποίηση εφαρμογών σε κινητές συσκευές (mail, cloud apps σε κινητά τηλέφωνα & tablets iphone, ipad, android).

Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι servers καθώς και όλα τα περιφερειακά που περιλαμβάνει ένα δίκτυο αποτελούν απαραίτητο εργαλείο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Τα προβλήματα όμως που παρουσιάζονται είναι αρκετά και μπορούν να παλινδρομήσουν την ροή της εργασίας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η εταιρεία μας προσφέρει Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης για κάθε είδους επιχείρηση, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες σας.

Τρόποι Υποστήριξης

Δια τηλεφώνου: Είναι o ταχύτερος τρόπος αναφοράς και επίλυσης μικρών προβλημάτων. Η επαφή με τους τεχνικούς μας είναι προσωπική, έτσι δεν χρειάζεται να εξηγείτε κάθε φορά από την αρχή το θέμα σας.

Απομακρυσμένη υποστήριξη (remote support): Ο μεγαλύτερος αριθμός προβλημάτων αντιμετωπίζεται μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, χωρίς κόστος και χάσιμο χρόνου σε μετακινήσεις.

Υποστήριξη στην έδρα σας: Η μετάβαση στην έδρα σας απαιτείται όταν προκύπτουν προβλήματα που απαιτούν την παρουσία τεχνικού, όπως προβλήματα hardware ή καλωδιώσεων. Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμη η παρουσία τεχνικού τουλάχιστον μια φορά το μήνα για θέματα Η/Υ ή server, σας δίνονται οδηγίες και προτάσεις για καλύτερη εκμετάλευση των δυνατοτήτων της υποδομής σας και για τους σκοπούς που απαιτούν οι ανάγκες σας.

Κάθε νέo συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης ξεκινά με έλεγχο και καταγραφή των συστημάτων της εταιρείας, του λογισμικού, του δικτυακού εξοπλισμού. Εφόσον υπάρχουν σφάλματα στις εγκαταστάσεις ή σοβαρές παραλείψεις προτείνονται λύσεις και εξετάζονται περιθώρια βελτίωσης με τον οικονομικότερο τρόπο. Προτείνουμε τις απαιτούμενες ώρες υποστήριξης με βάση την υποδομή της εταιρίας και τον αριθμό των χρηστών και αναγκών.