Εφαρμογές Λογισμικού OTA, NΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ

Η Εταιρεία μας αντιπροσωπεύει την ALFAWARE ΑΕ και διαθέτει τις κάτωθι εφαρμογές στους πελάτες της:

Χαρακτηριστικά:

 • Αυτόματη εισαγωγή εγγράφων μέσω scanner.
 • Διαχείριση / Αρχειοθέτηση / Εκτύπωση Ηλεκτρονικών Αρχείων.
 • Αποστολή των εγγράφων Πρωτοκόλλησης μέσω email.
 • Δυνατότητα εξαγωγής των Εκτυπώσεων σε μορφή xls, doc, pdf κ.λπ.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση διεκπεραίωσης εγγράφων.
 • Δημιουργία αυτόματου backup / restore της βάσης δεδομένων μέσω της εφαρμογής.
 • Αυτόματοι έλεγχοι ορθότητας δεδομένων & διορθωτικά εργαλεία.
 • Έλεγχος μέσω Internet και Αυτόματη Αναβάθμιση εφαρμογής.
 • Αυτόματη Πρωτοκόλληση για Δημοτολόγιο & Μητρώο Αρρένων.
 • Δυνατότητα Πρωτοκόλλησης και από εφαρμογές εκτός της Alfaware.

Χαρακτηριστικά:

 • Αυτόματο μηχανισμό Αρχικής Εγκατάστασης καθώς και Αυτόματη Διαχείριση Ενημερώσεων της Βάσης Δεδομένων από την εφαρμογή.
 • Πλήρη ανάλυση αποφάσεων όλων των Διοικητικών Οργάνων – Πλήρες ανάλυση των πεδίων ανάρτησης.
 • Άμεση ανάρτηση κάθε απόφασης στο Διαύγεια.
 • Το πρόγραμμα BOARD DECISIONS λειτουργεί και σαν αποθηκευτικό σύστημα των αποφάσεων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κ.λπ.) που αναρτώνται στη Διαύγεια.
 • Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (pdf).
 • Άμεση παραλαβή ΑΔΑ στις αποφάσεις.

Τηρούνται κωδικοποιημένα αρχεία των <τύπων πράξεων>. Επίσης τηρείται στην βάση δεδομένων ή στο σύστημα αρχείων (file system) του χειριστή, το αρχείο των προς ανάρτηση αποφάσεων καθώς και αυτών που έχουν αναρτηθεί.

 • Η αναζήτηση γίνεται ως προς τα πεδία Αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία πρωτοκόλλου, τύπος απόφασης και έτος απόφασης.
 • Κατά την αποθήκευση των δεδομένων, η απόφαση αποθηκεύεται κ στην εφαρμογή Διαύγεια ΙΙ έτσι ώστε να γίνει αυτόματα η ανάρτησή της.
 • Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τα δικαιώματα χρήσης των χειριστών της πλατφόρμας Alfaware και επανενημερώνει όπου αυτό απαιτείται.
 • Παρέχονται ενημερωτικές προβολές στην οθόνη για την διευκόλυνση του χειριστή και ενημέρωση της διοίκησης.
 • Αυτόματη παραλαβή παραμετρικών τιμών από τη Διαύγεια.

Βασική μας επιδίωξη είναι να μειωθεί αποφασιστικά ο χρόνος που αφιερώνεται στις καθημερινές εργασίες του χρήστη και να επιτευχθεί πλήρης εκμετάλλευση του Internet για γρήγορες συναλλαγές με το Κράτος.

Η ALFAWARE παρέχει την ολοκληρωμένη εφαρμογή που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την έκδοση Αποφάσεων και ανάρτηση στη Διαύγεια.

 • ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ALFAWARE
 • ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ALFAWARE
 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΑΠΔ

Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες Προγράμματος Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης IKA

Το Πρόγραμμα παρακολουθεί τα παρακάτω στοιχεία:

 • Πλήρες Αρχείο Εργαζομένων (Γενικά Στοιχεία, Στοιχεία Ασφαλιστικών Ταμείων, Προσωπικά Στοιχεία Α.Π.Δ., Στοιχεία Αποδοχών κ.λπ.).
 • Αρχείο Μισθολογικών Περιόδων με Χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το Ι.Κ.Α.
 • Αρχείο Ασφαλιστικών Ταμείων.
 • Ιστορικό Αρχείο Εξαγωγής Δισκετών Α.Π.Δ.
 • Αρχείο Διαχείρισης Στοιχείων Α.Π.Δ.

Το Πρόγραμμα έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

 • Μπορούν να γίνουν Αναζητήσεις με πολλαπλά κριτήρια.
 • Υπάρχει η δυνατότητα Ενημέρωσης του Αρχείου Διαχείρισης ΑΠΔ καθορίζοντας τις Μισθοδοτικές Περιόδους που επιθυμεί ο Χρήστης να εξαχθούν στο αρχείο που θα αποσταλεί στο ΙΚΑ.
 • Διαχείριση των στοιχείων που έχουν προκύψει μετά την Ενημέρωση των Μισθοδοτικών Περιόδων.
 • Υπάρχει η δυνατότητα Εξαγωγής Αρχείου σύμφωνα με τη σαφή Γραμμογράφηση που έχει ορίσει το ΙΚΑ και περιλαμβάνει όλα εκείνα τα Οικονομικά Στοιχεία που προκύπτουν από τον Υπολογισμό της εκάστοτε Μισθοδοτικής Περιόδου συμπεριλαμβανομένων και κάποιων προσωπικών Στοιχείων των Εργαζομένων (π.χ. Κωδικό Πακέτου Κάλυψης, Κωδικός Ειδικότητας κλπ).
 • Δυνατότητα Αναίρεσης όλων των παραπάνω Υπολογισμών και Διαδικασιών Ενημερώσεων σε περίπτωση λάθους χειρισμού του εξουσιοδοτημένου Χρήστη.
 • Δυνατότητα Εξαγωγής των Προβλεπόμενων Εκτυπώσεων που ακολουθούν το Αρχείο της ΑΠΔ σύμφωνα πάντα με τα Υποδείγματα που ορίζει το ΙΚΑ.
 • Έκδοση πολλαπλών Στατιστικών Στοιχείων που αφορούν όλα τα στοιχεία που παρακολουθούνται και αποθηκεύονται στο Πρόγραμμα.
 • Ορισμός Χρηστών και Δικαιωμάτων για μεγαλύτερη ασφάλεια των δεδομένων.
 • Τηρείται ιστορικότητα μεταβολών για πλήρη παρακολούθηση του Προγράμματος.
 • Δυνατότητα Λήψης και Αποκατάστασης Αντιγράφων Ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά:

 • Η εφαρμογή αφορά στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική Διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων (π.χ. Δρομολόγια – Συντήρηση – Καύσιμα – ΚΤΕΟ).
 • Η εφαρμογή του Γραφείου Κίνησης αφορά κυρίως στη διοικητική διαχείριση των Οχημάτων.
 • Συνδέεται με το οικονομικό διαχειριστικό σύστημα του Δήμου και συνδυάζει τα οικονομικά δεδομένα με την υφισταμένη εφαρμογή.
 • Παράγει εκτυπώσεις όπως Κινήσεις οχημάτων ανά μήνα, Καύσιμα ανά μήνα κ.λπ.
 • Ενημερώνει το χρήστη με εμφανιζόμενο μήνυμα για τις λήξεις των Ασφαλειών, ΚΤΕΟ, Κάρτες Καυσαερίων.
 • Ενημερώνει το χρήστη με κυλιόμενο μήνυμα για τελευταία νέα της εταιρείας.
 • Η όλη διαχείριση των Οχημάτων πραγματοποιείται μέσα από μία φόρμα για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά εφαρμογής:

 • Η εφαρμογή εγκαθίσταται με αυτόματο μηχανισμό Αρχικής Εγκατάστασης καθώς και αυτόματη διαχείριση ενημερώσεων της Βάσης Δεδομένων από την εφαρμογή.
 • Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης νέων εκδόσεων (updates) μέσω Internet.
 • Εύχρηστο κύκλωμα παραμετρικής διαχείρισης Εκτυπώσεων / Εντύπων με δυνατότητα δημιουργίας & ενσωμάτωσης αυτών στην εφαρμογή με τη χρήση των Crystal Report 11.
 • Δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλαπλών σταθμών εργασίας (με shortcuts) από μία κεντρική εγκατάσταση της εφαρμογής στο server.
 • Tέλος, η εφαρμογή διαχειρίζεται back up και restore της Βάσης Δεδομένων.

Χαρακτηριστικά:

Η εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκε με αφορμή την ενημέρωση του Δημάρχου. Είναι μία εφαρμογή εύκολη στη χρήση της, απλή χωρίς πολυπλοκότητες και το αποτέλεσμά της βασίζεται στις εφαρμογές όπου ήδη έχει και λειτουργεί ο Δήμος.

Χωρίζεται σε 3 κατηγορίες:

 • Διοικητικά
 • Προσωπικό
 • Οικονομική Υπηρεσία

Πάνω σε αυτές τις κατηγορίες, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μία εικόνα είτε σε στατιστικό γράφημα είτε σε καταστάσεις, όπου με ένα πάτημα ενός κουμπιού θα μπορεί ο χρήστης να παίρνει το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Τα αποτελέσματα είναι αριθμητικά και η μορφή τους μετατρέπεται σε γραφήματα όπου μπορούν να εκτυπωθούν.

Η M.I.S. (Management Information System) εφαρμογή συνδέεται στις SQL βάσεις των εφαρμογών της Alfaware που λειτουργούν στον Δήμο και αφορούν τις 3 κατηγορίες, ώστε να παρέχει ενημέρωση σε καθημερινή βάση.

H νέα εφαρμογή «Εξυπηρέτηση του Πολίτη» της Alfaware έχει αναπτυχθεί στο alfa.net framework χρησιμοποιώντας web enabled αρχιτεκτονική. H εφαρμογή είναι υλοποιημένη σε n-tier αρχιτεκτονική με ανεξάρτητα Database και Logic Layers, υλοποιημένα ως WEB SERVICES. Αυτό καθιστά εφικτή τη διαλειτουργικότητα σε WEB περιβάλλον.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η δυνατότητά της να συνδεθεί απ’ ευθείας με την δικτυακή πύλη του Δήμου (portal), ώστε να διαχειρίζονται ενιαία και τα αιτήματα των πολιτών απο το Internet. Με απλό και παραμετρικό τρόπο η εφαρμογή μπορεί να συνδεθεί στο υφιστάμενο σύστημα χρηστών του Δημοτικού Portal ακόμα και διαφορετικής κατασκευάστριας εταιρείας με μοναδική προϋπόθεση την χρήση Βάσης Δεδομένων Microsoft SQLServer.

Η εφαρμογή χειρίζεται με ενιαίο τρόπο τόσο τα αιτήματα παράπονα των πολιτών όσο και τις αιτήσεις για πιστοποιητικά ασχέτως της προέλευσής τους (Ηλεκτρονικό αίτημα από το Δημοτικό Portal, τηλεφωνικό αίτημα ή αίτηση στον υπάλληλο).

Με την παραλαβή του αιτήματος ο χειριστής έχει την δυνατότητα να πρωτοκολλήσει αυτόματα το αίτημα (μέσα από το ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο της ALFAWARE) και να ειδοποιήσει (με Ε-mail ή SMS) τόσο τον πολίτη όσο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό επίσης είναι η γεωγραφική απεικόνιση των αιτημάτων σε της περιοχής κι η δυνατότητα παραμετρικής παρουσίασης των αιτημάτων και της κατάστασής τους πάνω στο χάρτη (π.χ. παρουσίαση των αιτημάτων που εκκρεμούν κι είναι εκπρόθεσμα!).

Άλλα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:

 • Αυτόματη πρωτοκόλληση των αιτημάτων (με επιλογή του χρήστη) και δυνατότητα παρακολούθησης από το Ηλ/Πρωτόκολλο.
 • Αυτόματος μηχανισμός Αρχικής Εγκατάστασης, καθώς και αυτόματη διαχείριση ενημερώσεων της Βάσης Δεδομένων από την εφαρμογή.
 • Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης νέων εκδόσεων (updates) μέσω internet.
 • Παραμετρική Διαχείριση Εκτυπώσεων/Εντύπων και δυνατότητα δημιουργίας και ενσωμάτωσης στην εφαρμογή νέων εκτυπώσεων από τους χρήστες (με Χρήση Crystal Reports 11).
 • Ενσωματωμένη διαχείριση e-mail (μέσω SMTP Server ή μέσω OUTLOOK) που δίνει την δυνατότητα αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα από την εφαρμογή. Ο χειριστής μπορεί παραμετρικά να ορίσει την αποστολή E-mail (ή SMS στο κινητό) στον πολίτη και στον υπεύθυνο υλοποίησης των αιτημάτων σε οποιοδήποτε στάδιο του αιτήματος (π.χ. παραλαβή, ολοκλήρωση, αλλαγή υπεύθυνου κοκ).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σας λύνουμε οποιαδήποτε απορία!