Σύντομη Εταιρική Παρουσίαση

Η TsironisGroup ADVANCE TECHONOLOGY SERVICES δραστηριοποιείται από το 1990 στο χώρο παροχής εξιδεικευμένων υπηρεσιών μηχανογράφησης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα στο χώρο των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών.

Η εμπειρία και εξειδίκευση των 30 χρόνων λειτουργίας, μας οδήγησαν στο να προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας δίνοντας βαρύτητα στην άμεση και υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησή τους.

Προτείνουμε νέα Πληροφοριακά Συστήματα σύμφωνα με τις αλλαγές στο Θεσμικό πλαίσιο και τις ανάγκες τους, ασφαλή και παρέχουμε οδηγίες για την ελεγχόμενη πρόσβαση, την προστασία των χρηστών και τη διασφάλιση των δεδομένων τους.

Η Εταιρεία μας λειτουργεί ευέλικτα, με ομαδικότητα και έχοντας εμπιστοσύνη στους συνεργάτες της. Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με σεβασμό και φροντίζουμε για την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους.

Κύριο χαρακτηριστικό της Εταιρεία μας είναι η συχνή επικοινωνία με τους πελάτες μας, η διαρκής ενημέρωσή τους για τις αλλαγές που προκύπτουν βάσει της κείμενης νομοθεσίας και η άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.

Κύρια χαρακτηριστικά της Εταιρείας μας

Συχνή επικοινωνία με τους πελάτες μας

Διαρκής ενημέρωσή τους για τις αλλαγές που προκύπτουν βάσει της κείμενης νομοθεσίας

Άμεση επίλυση των προβλημάτων τους

Δραστηριότητες

Η TsironisGroup , δραστηριοποιείται στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης . Τα γραφεία της είναι στην ΑΡΤΑ και απασχολεί συνολικά 5 άτομα. Η εταιρεία ειδικεύεται στην τεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη των ΟΤΑ και έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία στην διαχείριση και αποκατάσταση βλαβών εφαρμογών και δικτύων. Διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή (CRM καταγραφής κλήσεων και δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας τους, Απομακρυσμένη Πρόσβαση σε τερματικά για την απομακρυσμένη υποστήριξη του Δήμου και Cloud back up) για υποστήριξη των ΟΤΑ με εξοπλισμό και τεχνογνωσία προσωπικού στις εφαρμογές λογισμικού της Εταιρείας ALFAWARE.

Η Εταιρεία μας είναι εξουσιοδοτημένος και πιστοποιημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας Εταιρείας ALFAWARE, διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και δίνει μεγάλη βαρύτητα στην άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών της. Η πολυετής εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση της δίνει την δυνατότητα να προσφέρει μέσω συνεργασιών με μεγάλες Εταιρείες στο χώρο της πληροφορικής εξιδεικευμένες ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής υψηλής ποιότητας δημιουργώντας τις υποδομές για μια ευέλικτη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση και απαντώντας στις αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου πολίτη.

Επίσης, μπορεί να συμβάλει με την πολυετή εμπείρια της και τις γνώσεις της στην οργάνωση των υπηρεσιών των ΟΤΑ βάσει του θεσμικού πλαίσιου και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα δαπανών, προυπολογισμού, στοχοθεσίας, οικονομικής διαχείρισης.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας με την αξιοπιστία των προϊόντων και υπηρεσιών που προτείνουμε και την υψηλή ποιότητα στην εξυπηρέτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία!